18.5.23

Lectura comprensiva: El pardal / El gorrión

Las preposiciones

Preposiciones, una ficha interactiva de AaronGomez
liveworksheets.com

Categorías gramaticales

Tipos de palabras


Los tipos de palabras
Categorías gramaticales

Prova on line adverbis

Adverbis 1, una ficha interactiva de abartoll
liveworksheets.com
Adverbis 2, una ficha interactiva de abartoll
liveworksheets.com

17.5.23

Les conjuncions


QUE ES UNA CONJUNCIÓ?


La conjunció és una de les categories gramaticals tradicionals. 

És una paraula invariable que uneix altres mots, sintagmes o frases 

en un discurs i per tant és un nexe (també anomenat relacionant o enllaç segons les diferents escoles lingüístiques).Algunes conjuncions tenen un significat propi, d'altres són només 

l'adquireixen en funció del context, dels elements units per elles. 


Quan un grup de paraules actuen en bloc com una conjunció 

s'anomenen locucions conjuntives.


http://www.chiscos.net/repolim/lim/enllac_os1/enllac_os.html

http://www.xtec.cat/~mbosch31/connectors/con_conj.htmlEnllacem frases
Els enllaços, una ficha interactiva de AnaPalmeral
liveworksheets.com